Telefon

0322 000 00 00

E-Mail

info@adanadkkbirlik.com

Sosyal Medya

Tanımı ve Amacı

TANIM

    İşletme sahiplerinin; tarımsal üretim, işleme ve pazarlama sürecinin bütün aşamalarında karşılaştığı problemler ve bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında fikir sahibi olmasını, geliştirilen teknolojileri kullanmak suretiyle bu problemleri çözebilecek bilgi ve becerinin kazandırılmasını, bunların sonucunda yaşam standardının yükseltilmesini amaçlayan bir eğitim ve bilgilendirme faaliyetini ifade eden danışmanlık hizmetidir.

Problemler ve Çözüm Önerileri

     Hayvan refahı, bir hayvanın içinde yaşadığı koşulların üstesinden gelebilmesi durumudur. Bir hayvan sağlıklıysa, rahatsa, iyi besleniyorsa, güven içindeyse, türüne özgü davranış biçimlerini sergileyebiliyorsa, korkmuyorsa, ağrısı yoksa ve stres altında değilse o hayvan refah içindedir. Hayvan refahının iyi olması için hastalıkların önlenmesi ve veteriner tedavinin yapılması, uygun şekilde barındırma, besleme ve muamelenin yapılması ve insancıl şekilde öldürülmesi gerekir. Karşılaşılan sorunlar genel olarak hayvan sağlığı ve refahını etkilemektedir.

    Aylık ziyaretler ile hayvan Sağlığı ve refahı; barınak koşullarının iyileştirilmesi, doğru ve iyi beslenme, aşılar, hastalıklara karşı koruyucu önlemler konusunda bilgi aktarımı yapılması planlanmıştır. Bu konularla ilgili köylerde toplantılar düzenlenecektir.

  Çiftlik hayvanlarının refahındaki iyileşme genellikle verimde artışı ve gıda güvenliğini sağlayarak ekonomik faydayı artıracaktır.


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis