Telefon

0322 000 00 00

E-Mail

info@adanadkkbirlik.com

Sosyal Medya

Tarım Bakanlığı'nın şap hastalığında 2020 hedefi

Tarım Bakanlığı'nın şap hastalığında 2020 hedefi

Tarım Bakanlığı'nın şap hastalığında 2020 hedefi

Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Emiralioğlu, şap hastalığının 2020 yılında bitirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Tarım Bakanlığı'nın şap hastalığında 2020 hedefi

24 Haziran 2017 12:44

ÜLKEMİZDE ŞAP HASTALIĞI 2020 YILINA KADAR BİTİRİLECEK

Daha önce şap hastalığı yönünden arîlik kazanmış olan Trakya Bölgesine ilaveten Anadolu'daki illerin tamamının da arîlik kazanması adına Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, ülkemizde şap hastalığını yok etmek ve Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı tarafından verilen statüyü elde etmek, "Bölgesel Risklerin Kademeli Azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığının Kontrolü ve Eradikasyon Eylem Planı" hazırlandı.

Hazırlanan plan çerçevesinde halen şap hastalığından aşılı arî durumdaki Trakya'nın 2020 yılında "aşısız arî bölge", Anadolu'nun ise 2020 yılında "aşılı arî bölge", 2023 yılında "aşısız arî bölge" statüsüne kavuşturulması hedeflenmektedir.

Konu hakkında açıklama yapan Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU; hastalıkla mücadelenin en önemli basamağının aşılama faaliyetlerinin oluşturduğunu belirten EMİRALİOĞLU, Bakanlığımız programları doğrultusunda İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak, virüsün ülkemizde görülen tiplerine karşı aşılama çalışmalarımızı yapıyoruz, hayvanlarımızın tamamı aşılanarak salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı dirençli hale gelmesi sağlanarak, ülkemiz de 2020 yılında bitirmiş olacağız inşallah dedi.

Yayımlanan 2017/03 no'lu genelgede hayvan hareketlerinde yapılması gereken kurallar şöyle sıralanmıştır.

A-) Anadolu'da İller arasında yapılacak büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevklerinde;

1.Hayvanlarda sevk günü şap hastalığı belirtisi bulunmayacaktır.

2.Hayvanların sevk yapılacağı çıkış ve varış işletmesi şap hastalığından dolayı karantina altına alınmış koruma ve gözetim bölgesinde olmamalıdır.

3.Sevk edilecek büyükbaş hayvanlarda, son bir yılda iki kez şap aşısı ile aşılanmış olmalı ve ikinci yapılan şap aşısı son 6 ay içerisinde yapılmış olmalıdır.

4.İlk defa aşılanmış sığır cinsi hayvanlar, rapel şap aşısı ile aşılama yapılması ve aşılanan hayvanlar rapel aşılamadan 21 gün sonra sevk edilecektir.

5.Sığır cinsi hayvanların son aşılama tarihinden sonra 21 gün geçmesi koşulunu sağlayan hayvanların sevklerine izin verilecek, aşısız büyükbaş hayvanların sevklerine izin verilmeyecektir.

B-) İl içi hayvan hareketlerinde; İşletmelere giren ve aşı geçmişi bilinmeyen büyükbaş hayvanların mutlak suretle şap aşısı ile aşılanacak ve bağışıklık düzeyini artırmak üzere rapel aşılama yapılacaktır.

C-) Doğrudan Kesimhaneye yapılacak olan Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Sevklerinde;

1.Hayvanlarda sevk günü şap hastalığı belirtisi bulunmayacaktır.

2.Kesimhanelere, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar şap aşısı şartı aranmadan sevk edilecektir.

3.Hayvanların sevk yapılacağı çıkış işletmesi şap hastalığından dolayı karantina altına alınmış koruma ve gözetim bölgesinde olmamalıdır.

01-01-2019 tarihinden itibaren Aşılı Ari ve Aşılı Ariliği hedeflenen bölgede bulunan 81 İl, Bakanlıkça şap hastalığı ile mücadele kapsamında korunmuş bölge kabul edildiğinden, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar (İl içerisinde nakillerde büyükbaş Hayvanlarda hayvan pasaportu, küçükbaş hayvanlarda koyun ve keçi türü hayvanlara ait nakil belgesi, İller arasında ise hem büyük baş hem küçükbaş hayvanlar için veteriner sağlık raporu şartı aranır) dışında sevk edilen hayvanlar, tüm masrafları sahibine ait olmak üzere en yakın kesimhanede doğrudan kesime sevk edilecektir.

ŞAP HASTALIĞI 2020 YILINA KADAR BİTİRİLECEK

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Ülkemizden şap hastalığını yok etmek maksadıyla Şap Hastalığının Kontrolü ve Eradikasyon Eylem Planı çerçevesinde Trakya'dan sonra 2020 yılına kadar Anadolu'nun tamamı da şap hastalığından aşılı arî statüsü kazandırılacaktır. Bu kapsamda;

1-Şap hastalığının yayılmasını kontrol altına almak ve yok edilmesini sağlamak amacı ile şap aşılama kampanyaları düzenlenecek; büyükbaş hayvanlar yılda iki defa, küçükbaş hayvanlar ise hastalık mihraklarında ve riskli alanlarda aşılanacaktır.

2-Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar, temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmış araçlarla, biyogüvenlik tedbirleri uygulanarak sevk edilecek, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar ( İl içerisinde nakillerde büyükbaş hayvanlarda hayvan pasaportu, küçükbaş hayvanlarda koyun ve keçi türü hayvanlara ait nakil belgesi İller arasında ise hem büyükbaş hem küçükbaş hayvanlar için Veteriner Sağlık raporu şartı aranır) dışında sevk edilen hayvanlar, tüm masrafları sahibine ait olmak üzere en yakın mezbahada doğrudan kesime sevk edilecektir.

3-2017/03 no'lu genelgede belirtilen hayvan hareketlerinde yapılması gereken kurallar hakkında tüm paydaşlar bilgilendirilecek ve yetiştiricilerin bu kurallara uyması sağlanacaktır.

TARIMDAN HABER

Diğer Haberler

Adana Damızlık Koyun Kuzu Birliği
KIL KEÇİSİ 2 ISLAH PROJESİ ONAYLANDI

KIL KEÇİSİ 2 ISLAH PROJESİ ONAYLANDI Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından...

Devamı
Adana Damızlık Koyun Kuzu Birliği
Bakan Çelik: Yetiştiricilere söz verdi!

Bakan Çelik: Yetiştiricilere söz verdi! Kamuoyunda büyük tepki çeken 'Tarım İthalatı...

Devamı

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis