Telefon

0322 000 00 00

E-Mail

info@adanadkkbirlik.com

Sosyal Medya

Şap Hastalığı Aşılı Arilik Genelgesi Yayınlandı

Şap Hastalığı Aşılı Arilik Genelgesi Yayınlandı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yıllardır hayvancılığımızın en büyük sorunlarından biri olan şap hastalığının 2020 yılına kadar ülkemizde tamamen ortadan kaldırılması hedeflenmiştir.

Ülkemizde Şap Hastalığını yok etmek ve Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı tarafından verilen statüyü elde etmek için, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Bölgesel Risklerin kademeli azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığının kontrolü ve Eradikasyon Eylem Planı hazırlanmış, ilimiz 78 il ile beraber şap hastalığından aşılı ariliği hedeflenen iller arasına alınmıştır.

Yapılan plan çerçevesince 2020 yılında, Ülkemizin şap hastalığından aşılı ari kısmı olan Trakya kesiminin, şap hastalığından ''aşısız ari bölge'', hastalığın endemik olarak görüldüğü Anadolu'nun ''aşılı ari bölge'', 2023 yılında ise Anadolu'nun geri kalan kısmının şap hastalığından ''aşısız ari bölge'' statüsüne kavuşturulması hedeflenmiştir.

Trakya'dan sonra 2020 yılına kadar şap hastalığından aşılı ari statüsü kazandırılacak olan Anadolu'da şap hastalığından aşılı ari statüsünün elde edilebilmesi için 1 Ekim 2017 tarihi itibarıyla iller arasında yapılacak büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevkleri yeniden düzenlenmiştir.

Bu kapsamda; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Şap Hastalığından Aşılı Arilik genelgesi yayımlanmış olup, bununla ilgili olarak yetiştiricilerimizin mağdur olmaması için hayvanlarını sevk etmeden önce yapacağı işlemler ve dikkat edeceği hususlar aşağıda belirtilmiştir.

A-İller arasında Besilik ve Damızlık küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan sevkleri ile ilgili Özel Şartlar

l -Hayvanlarda sevk günü şap hastalığı belirtisi bulunmayacaktır.

2-Hayvanların sevk yapılacağı çıkış ve varış işletmesi şap hastalığından dolayı karantina altına alınmış koruma ve gözetim bölgesinde olmamalıdır.

3-Sevki yapılacak büyükbaş hayvanlarda son bir yılda iki kez şap aşısı ile aşılanmış olmalı ve ikinci şap aşısını son 6 (altı) ay içinde yapılmış olmalıdır.

4-İlk defa aşılanmış sığır cinsi hayvanlar, rapel şap aşısı ile aşılama yapılmasından 21 gün sonra sevk edilecektir.

5-Sığır cinsi hayvanların son aşılama tarihinden sonra 21 gün geçmesi koşulunu sağlayan hayvanların sevklerine izin verilecek, aşısız büyükbaş hayvanların sevklerine izin verilmeyecektir.

B-İller Arasında Doğrudan Kesimhaneye sevk edilecek Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Sevkleri ile İlgili Özel Şartlar

l -Hayvanlarda sevk günü şap hastalığı belirtisi bulunmayacaktır.

2-Kesimhanelere gidecek olan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda şap aşısı şartı aranmayacaktır.

3-Hayvanların sevk yapılacağı çıkış işletmesi, şap hastalığından dolayı karantina altına alınmış, koruma ve gözetim bölgesinde olmamalıdır.

Aşılı ari ve Aşılı ariliği hedeflenen bölgede bulunan 8l il, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından şap hastalığı ile mücadele kapsamında korunmuş bölge ilan edildiğinden, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dışında, sevk edilen hayvanlar 01.01.2019 tarihinden itibaren tüm masrafları sahibine ait olmak üzere en yakın mezbahada doğrudan kesime sevk edilecektir.

Ayrıca Aşılı Ariliği hedeflenen iller, Bakanlık tarafından Şap Hastalığı ile mücadele kapsamında korunmuş bölge kabul edildiğinden korunmuş bölge kabul edilen hayvancılık işletmelerinde bulunan hayvanların tamamı Bakanlık veri tabanına kayıtlı olmalıdır. Bakanlık veri tabanına kayıtlı olmayan hayvanlar, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dışında, korunmuş bölgeye sevk edilmiş kabul edileceğinden,01.01.2019 tarihinden itibaren tüm masrafları sahibine ait olmak üzere en yakın mezbahada doğudan kesime sevk edilecektir.

Bakanlığımız tarafından yayımlanan genelge ile Şap Hastalığının 2020 yılına kadar bitirilmesi için yapılması gereken hedefler açıklanmıştır. Daha önceki yıllarda Trakya Bölgesi Şap Hastalığı yönünden arilik kazanmış olup, Anadolu'nun tamamının da arilik kazanması ile ülkemiz şap hastalığı yönünden ari ülke statüsüne yükselmiş olacaktır.

 

Yayımlanan Şap Hastalığı Aşılı Arilik Genelgesi ile hayvan hareketlerinde yapılması gereken kurallar şöyle sıralanmıştır.

 

Anadolu'da iller arasında yapılacak büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevklerinde; hayvanlarda sevk günü şap hastalığı belirtisi bulunmayacak, hayvanların sevk yapılacağı çıkış ve varış işletmesi şap hastalığından dolayı karantina altına alınmış koruma ve gözetim bölgesinde olmamalıdır. Sevk edilecek büyükbaş hayvanlarda son bir yılda iki kez şap aşısı ile aşılanmış olmalı ve ikinci yapılan şap aşısı son altı ay içinde yapılmış olmalıdır. İlk defa aşılanmış sığır cinsi hayvanlar rapel şap aşısı yapılmış olmalı ve rapel aşılamanın üzerinden 21 gün geçmesi gerekir. Sığır cinsi hayvanların son aşılama tarihinden sonra 21 gün geçmesi koşulunu sağlayan hayvanların sevklerine izin verilecek, aşısız büyükbaş hayvanların sevklerine izin verilmeyecektir.

 

İl içi hayvan hareketlerinde, işletmelere giren ve aşı geçmişi bilinmeyen büyükbaş hayvanların mutlak surette şap aşısı ile aşılanacak ve bağışıklık düzeyini artırmak üzere rapel (2.Şap Aşılama) aşılama yapılacaktır.

 

Doğrudan kesimhaneye yapılacak olan küçükbaş ve büyükbaş hayvan sevklerinde hayvanlarda sevk günü şap hastalığı belirtisi bulunmayacaktır. Kesimhanelere büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar şap aşısı şartı aranmadan sevk edilebilecektir. Hayvanların sevk edileceği çıkış işletmesi şap hastalığından dolayı karantina altına alınmış koruma ve gözetim bölgesinde olmamalıdır.

 

01 Ekim 2017 tarihinden itibaren başlayacak çalışmalar sonucunda ilimiz Şap Hastalığından korunmuş bölge olarak kabul edilecek, kayıt altına alınmayan hayvanlar ile bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre sevk edilmeyen hayvanlar tüm masrafları sahibine ait olmak üzere en yakın mezbahada doğrudan kesime sevk edilecektir.

 

Söz konusu genelge kapsamında yapılacak çalışmalar 01.10.2017 tarihinde başlayacak olup 01.01.2019 tarihi itibari ile ülkemiz genelinde şap hastalığından arilik yönünde korunmuş bölge statüsü kazanılması hedeflenmektir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Diğer Haberler

Adana Damızlık Koyun Kuzu Birliği
Bakan Çelik: Desteklemeler artarak devam edecek!

Bakan Çelik: Desteklemeler artarak devam edecek! Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk...

Devamı
Adana Damızlık Koyun Kuzu Birliği
Sarıkeçililer’in Bahar Göçü Hazırlığı Başladı

Mersin sahilinden Konya yaylalarına Toroslar’da yılda iki kez göçerek keçi...

Devamı

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis