Telefon

0322 000 00 00

E-Mail

info@adanadkkbirlik.com

Sosyal Medya

Anaç Koyun Keçi Desteklemesi Nedir?

Anaç Koyun Keçi Desteklemesi Nedir?
  • /Content/img/posters/jpg/image_9a015296-4442-4edc-9e42-9f1486b04d5d.jpg
Anaç Koyun Keçi Desteklemesi Nedir?

 

KOYUNKEÇİDÜNYASI / Türkiye’de ilk olarak Damızlık Koyun Keçi Birlikleri tarafından 2006 yılında başlatılan koyun keçilerde küpeleme çalışmaları, sektör için bir dönüm noktası olmuştur.

 

Türkiye’deki toplam koyun keçi varlığının izlenmesi, takip edilmesi ve en önemlisi kayıt altına alınması hususunda küpeleme çalışmaları devrim niteliğindedir. Kayıt altına alma ve istatistik hiç kuşkusuz ki, diğer tüm sektörlerde olduğu gibi küçükbaş hayvancılık sektörü için de çok önemlidir. Strateji geliştirme, politika oluşturma, sürdürülebilirlik, ekonomik çıktıların değerlendirilmesi, ithalat-ihracat gibi tüm konuların dayanağı bu istatistiksel bilgilerdir. Bu verilerin alınabilmesi için temel koşul; güncel hayvan bilgilerinin yetiştirici, birlik ve bakanlık nezdinde düzenli olarak kayıt altında tutulmasıdır. 

 

Anaç Koyun Keçi Desteklemelerinin temel üç amacı bulunmaktadır. Hayvancılık sektöründe dezavantajlı grup olan küçükbaş hayvan yetiştiricilerini ekonomik yönden üretime teşvik edilmesi, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin birlikteliğinin ve sivil örgütlenmesinin sağlanması ve devlet politikası olan hayvancılığın sistematik olarak kayıt altına alınması ve takip edilmesi devlet desteklemesinin temel dayanağını oluşturmaktadır. 

 

İşletmenin ve hayvanların güncel olarak takip edilmesi, sadece Anaç Koyun Keçi Destekleme dönemlerinde değil yıl içinde yetiştiricinin düzenli olarak yapması gereken bir iştir. Yetiştiriciler; doğum, ölüm, nakil, kesim gibi bütün aksiyonları güncel olarak kulak küpe numaralarıyla birlikte kayıt altına almalıdır. Hatta hayvanların anne-baba kayıtları, aylık kilo oranları, doğum tarihleri, günlük süt verimleri, her bir doğum döneminde kasaplık ve damızlık hayvan oranlarını güncel olarak takip etmeli ve kayıt altına almalıdır. Ancak bu şekilde bir yetiştirici, işletmesinin karlılığını, verimliliğini takip edebilir. İşletmedeki yapısal, fiziksel, ekonomik sorunları tespit edebilir ve bir gelecek vizyonu çizebilir. Yani; güncelleme işlemi yıl boyunca yetiştirici tarafından yapılması gereken bir iştir. Anaç Koyun Keçi Desteklemeleri bu konuda yetiştiricinin motivasyonunu arttırmak için iyi bir araçtır. 

 

 İlk kez 2006 yılında damızlık koyun keçi birliklerinin sadece anaç koyun ve keçileri küpelemesi ve kayıt altına alınmasıyla başlayan çalışmalar, 2011 yılına gelindiğinde daha kapsamlı bir nitelik kazanmıştır. 02.04.2011tairh ve 28130 sayılı resmi gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren “Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması,Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği”yle yalnız anaç hayvanlar değil damızlık erkek hayvanlar, kuzu ve oğlaklarında küpelenmesi ve kayıt altına alınması işlemi yapılmaya başlanmıştır.   Anaç Koyun Keçi Desteklemesi’nden yararlanabilmek için her yıl bakanlıkça yayınlanan “Hayvancılık Destekleme Tebliği”nde açıkça belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

 

Temel olarak Anaç Koyun Keçi Desteklemesi’nden faydalanabilmek için her destekleme döneminde işletmede bulunan hayvanların 15 aylıktan büyük olması gerekmektedir. Yetiştiricinin, ilindeki Damızlık Koyun Keçi Yetiştirici Birliklerine kayıt olmalı ve işletmesinin aktif olması gerekmektedir. 

 

Hiç kuşkusuz bu destekler kısa vade de sektöre ciddi katkılarda bulunmuş ve yükseliş ivmesini hızlandırmıştır. Gelecek yıllarda da bu desteklemelerin artarak devam etmesi yetiştiriciyi memnun edecek, üretimi artıracaktır. 

 

YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN KURALLAR

Koyun ve Keçi türü hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesi yönetmeliğinin 8. Maddesinde aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir; 

 

Hayvan sahibi, 

İşletme veya işletmelerinin tescil ettirilmesini,

 

Tescil edilen işletme veya işletmelerindeki koyun ve keçi türü hayvanların tanımlanmalarını sağlamak,

 

Doğum, ölüm, kesim, zorunlu kesimleri ile işletmelerine ve işletmelerinden olacak tüm koyun ve keçi türü hayvan hareketleri ile ilgili kayıtları tutmak ve bunları ilgili il/ilçe müdürlüğüne bildirmek, 

 

İşletmede ölen veya kesilen hayvanların kulak küpelerini il/ilçe müdürlüğüne teslim etmek,

 

İşletmelerinin kontrolünde yetkililerce talep edilmesi halinde son üç yıl içerisinde sorumlu olduğu hayvanlara ilişkin orijin, kimliklendirme, varış yeri, yetiştirdiği, naklettiği, pazarladığı veya kesimi yapılan hayvanlara ilişkin bilgileri sunmak ve incelenmesinde denetçilere yardımcı olmak,

 

İşletme veya işletmelerindeki koyun ve keçi türü hayvanların tanımlanması ve tescili ile ilgili masrafları karşılamak,

 

Düşen kulak küpelerini il/ilçe müdürlüğüne bildirmek ve bu yönetmeliğin hayvan sahipleriyle ilgili diğer hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak ile sorumlu ve yükümlüdür.

 

Hayvan sahibi,

Bu yönetmelikte yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesinden, eksik ya da hatalı yerine getirmesinden, vermiş olduğu beyanları nedeniyle oluşacak tüm olumsuzluk ve hatalardan sorumludur.

 

Alınan kayıtlar, 

Genel Müdürlük tarafından belirlenen şekilde, il/ilçe müdürlüğünün talebi halinde ibraz edilmek üzere yazılı veya bilgisayar veri tabanında en az üç yıl muhafaza edilir.

 

İlk kez 2006 yılında damızlık koyun keçi birliklerinin sadece anaç koyun ve keçileri küpelemesi ve kayıt altına alınmasıyla başlayan çalışmalar, 2011 yılına gelindiğinde daha kapsamlı bir nitelik kazanmıştır. 02.04.2011tairh ve 28130 sayılı resmi gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren “Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması,Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği”yle sadece anaç hayvanlar değil damızlık erkek hayvanlar, kuzu ve oğlaklarında küpelenmesi ve kayıt altına alınması işleme yapılmaya başlanmıştır.   Anaç Koyun Keçi Desteklemesi’nden yararlanabilmek için her yıl bakanlıkça yayınlanan “Hayvancılık Destekleme Tebliği”nde açıkça belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Diğer Duyurular

Adana Damızlık Koyun Kuzu Birliği
Ceyhan Destekleme Dilekçeleri Toplanıyor.

25-29.09.2017 tarihleri arasında Ceyhan İlçe Tarımda birlik çalışanımız olacaktır.2017...

Devamı
Adana Damızlık Koyun Kuzu Birliği
Karaisalı 2017 Destekleme Dilekçekeri Toplanıyor

Karaisalı 2017 Destekleme Dilekçekeri Toplanıyor 02 Ekim Pazartesi'den 06 Ekim Cuma gününe...

Devamı

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis